Advocaat-generaal Wattel concludeert dat de rente op de oude lening aftrekbaar is. Daarvoor moet dan wel worden vastgesteld of de oude lening tijdig is geheralloceerd naar de voltooide verbouwing van de nieuwe woning.

Op de eigen woning van X rust een hypotheek van € 725.000. In 2009 verhuist X naar een nieuwe woning, waarvoor hij € 1.355.000 heeft betaald. De totale kosten van de nieuwe woning bedragen, na een verbouwing, € 2.235.000. Voor de nieuwe woning heeft X een lening bij de bank gesloten (€ 1,2 mln) en bij zijn bv (€ 310.000). In geschil is de hypotheekrenteaftrek in 2013. Volgens X bedraagt de eigenwoningschuld namelijk € 1.767.500. De staatssecretaris gaat in cassatie. Hij is het niet eens met het oordeel van het hof dat de oude lening, na de overgang van de oude woning naar box 3, deels is hergebruikt voor verwerving of verbouwing van de nieuwe woning.

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat aftrek van rente op een lening niet kan worden geweigerd omdat de verbouwing van de nieuwe woning is voorgefinancierd uit eigen middelen, zolang de oude woning niet is verkocht. Volgens de A-G is echter wel van belang wanneer de oude lening is geheralloceerd naar de voltooide verbouwing van de nieuwe woning. Voor renteaftrek in 2013 op de oude lening moet die lening daadwerkelijk (deels) zijn geheralloceerd vóór overgang van de oude woning naar box 3. Wanneer dat niet is gebeurd, volgt de lening volgens de A-G de woning naar box 3. Omdat door de feitenrechter niet is vastgesteld of, dan wel wanneer de lening is geheralloceerd, adviseert de A-G de Hoge Raad om de zaak te verwijzen.

Lees ook het thema Eigenwoningregeling. Kijk ook de video over dit onderwerp op TaxVisions.nl.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119a

Wet inkomstenbelasting 2001 3.111

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 15 augustus

Focus: Focus

17

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen