Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk maakt dat de houders van de internetpokerspelen op Pokerstars.eu en Fulltilt.eu binnen de Europese Unie zijn gevestigd. Voor juli 2015 mag X eenmalig afzien van toepassing van het EU-recht, zodat alleen voor die maand de naheffingsaanslag kansspelbelasting wordt vernietigd.

De heer X woont in Nederland en speelt in 2014 en 2015 internetpoker bij diverse aanbieders. In geschil is waar de aanbieders van de spelen op Pokerstars.eu en Fulltilt.eu zijn gevestigd. Volgens Rechtbank Gelderland zijn de aanbieders gevestigd in de EU. De inspecteur gaat in hoger beroep. In zijn incidentele hoger beroep stelt X dat hij voor iedere maand afzonderlijk mag kiezen voor de meest gunstigste saldering van verliezen, namelijk die van de Wet op de kansspelbelasting of de regeling die voortvloeit uit het toepassen art. 56 VWEU (vrij EU-verkeer van diensten).

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de houders van de spelen op Pokerstars.eu en Fulltilt.eu binnen de Europese Unie zijn gevestigd (zie HR 16 maart 2018, 17/02691, V-N 2018/16.22). Alle spelen van PokerStars worden uiteindelijk gespeeld op computers van de Rational Group op het eiland Man, waarover het hoofdkantoor van deze groep de beschikkingsmacht heeft. De Maltese EU-tak van de Rational Group bepaalt niet de inzetten, prijzen, gebruikersvoorwaarden en dergelijke. Met betrekking tot Fulltilt.eu maakt X op geen enkele wijze aannemelijk dat deze na de overname in 2011 door PokerStars onafhankelijk van de Rational Group opereert. Het beroep van de inspecteur is gegrond. Voor juli 2015 mag X eenmalig afzien van toepassing van het EU-recht. De enige beperking is namelijk dat X niet binnen één tijdvak de voor hem gunstige elementen van beide regelingen kan combineren (zie HR 17 mei 2019, 18/00176, V-N 2019/26.17). De naheffingsaanslag over juli 2015 van € 113 wordt vernietigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 56

Wet op de kansspelbelasting 1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Kansspelbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 15 augustus

16

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen