Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat er geen sporen van gebruik of beschadiging zijn, zodat sprake is van een nieuwe auto die na de vervaardiging nauwelijks is gebruikt. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 Wet RO).

X bv doet BPM-aangifte voor een Mercedes G 500 4x4. De km-stand is op dat moment 79 en en de auto was eerder geregistreerd in Duitsland. X bv is namelijk geen Mercedes-dealer en mag van de fabrikant geen nieuwe auto’s verkopen. De verschuldigde BPM is in de aangifte berekend op € 68.099. X bv maakt bezwaar tegen de voldoening op aangifte, aangezien de auto vanwege de eerdere registratie als gebruikt heeft te gelden. Volgens Rechtbank Gelderland wil een koper ruim drie maanden na de registratie in Duitsland niet meer de nieuwprijs betalen. X bv beroept zich terecht op toepassing van de afschrijvingstabel, zodat de verschuldigde BPM wordt verminderd tot € 56.863. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2019/24.1.6) oordeelt dat er geen sporen van gebruik of beschadiging zijn, zodat sprake is van een nieuwe auto die na de vervaardiging nauwelijks is gebruikt (zie HR 21 september 2018, nr. 17/02947, V-N 2018/49.13). De eerdere registratie is niet van belang (vgl. HR 27 januari 2017, nr. 16/03401, V-N 2017/7.21). Het beroep van de inspecteur is gegrond.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hoge Raad

Editie: 28 oktober

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen