Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de BTW-vrijstelling van toepassing kan zijn op het openen van een persoonlijk dossier met medische achtergrondinformatie. Er is dan namelijk, onder omstandigheden, sprake van een handeling die nauw samenhangt met medische verzorging.

Termas Sulfurosas de Alcafache SA exploiteert het thermale kuuroord Termas de Alcafache. Het kuuroord is een centrum voor eerstelijnszorg dat niet onder de Portugese nationale gezondheidsdienst valt en waar geen ziekenhuisopname mogelijk is. Aan haar klanten brengt zij een als ‘thermale inschrijving’ aangeduide dienst in rekening, waarbij geen BTW in rekening wordt gebracht. Volgens de Portugese Belastingdienst moet Termas echter wel degelijk BTW in rekening brengen. De Portugese rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de BTW-vrijstelling van toepassing kan zijn op het openen van een persoonlijk dossier met medische achtergrondinformatie. Er is dan namelijk, onder omstandigheden, sprake van een handeling die nauw samenhangt met medische verzorging. Daarbij is dan van belang dat het dossier gegevens bevat over de gezondheidstoestand, de voorgeschreven en geplande medische verzorging en de wijze waarop die verzorging zal worden verstrekt. Raadpleging van die gegevens moet dan onontbeerlijk zijn om die verzorging te kunnen verstrekken en de nagestreefde therapeutische doelstellingen te kunnen bereiken. Daarnaast moeten de medische verzorging en de daarmee nauw samenhangende handelingen worden verricht onder sociale voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor publiekrechtelijke lichamen.

Lees ook het thema Medische vrijstelling: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 17 januari

  61
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen