Hof Arnhem-Leeuwarden handhaaft de aan X opgelegde (navorderings)aanslagen vanwege verzwegen prostitutie-inkomsten.

X geeft in zijn aangifte ib/pvv 2008 alleen een bijstandsuitkering aan. De aanslag wordt conform de aangifte opgelegd. Onderzoek van de regiopolitie in het jaar 2009 is voor de Sociale Dienst aanleiding om de bijstandsuitkering van X over de periode van 1 april 2008 tot en met 20 juni 2009 in te trekken en terug te vorderen omdat X heeft verzuimd zijn inkomsten ontvangen uit de exploitatie van een seksinrichting te melden. X heeft, ondanks aanmaning daartoe, geen aangifte ib/pvv 2009 gedaan. De inspecteur legt een ambtshalve aanslag over dat jaar op waarbij rekening wordt gehouden met inkomen uit prostitutie. Ook wordt een aanslag zvw 2009 opgelegd. Bij uitspraak van 2 juli 2013 bevestigt de Centrale Raad van Beroep dat het aannemelijk is geworden dat X in de periode van 1 april 2008 tot 1 juli 2009 inkomen heeft ontvangen uit prostitutie-activiteiten. In geschil zijn de aan X opgelegde navorderingsaanslagen ib/pvv 2008 en zvw 2008 en de aanslag zvw 2009. De rechtbank verklaart de beroepen van X ongegrond. X komt in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden is van mening dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de op zaak betrekking hebbende onderzoeken een toereikende grondslag bieden voor het standpunt dat X in de periode 1 april 2008 tot 1 juli 2009 een seksinrichting exploiteerde. Door het verzwijgen van de daaruit genoten inkomsten heeft X niet de vereiste aangifte gedaan. De door de inspecteur gemaakte schatting van het inkomen van X over deze periode is redelijk. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 8

Editie: 26 april

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  28
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen