Nederland heeft met Ierland een nieuw belastingverdrag gesloten. Het nieuwe verdrag vervangt het oude belastingverdrag uit 1969. Het verdrag is donderdag 13 juni 2019 ondertekend als onderdeel van het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan Ierland.

Het nieuwe verdrag is op een groot aantal onderdelen gemoderniseerd en meer aangesloten op het OESO-modelbelastingverdrag. Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.

Het heffingsrecht over pensioenen van in totaal meer dan € 25.000 per jaar is in het nieuwe verdrag onder voorwaarden toegewezen aan de bronstaat. Voor bestaande gevallen is een overgangsregeling getroffen, waardoor de bepalingen uit het oude verdrag van toepassing blijven.

In het verdrag is tevens een anti-misbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Wanneer er sprake is van belastingontwijking vervalt de mogelijkheid om een beroep te doen op het verdrag. Hiermee voldoet het verdrag aan de minimumstandaarden uit het BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 17 juni

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen