Hof Den Haag verklaart het hoger beroep van de gemeente ongegrond omdat de gemeente niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vastgestelde waarde niet correct is.

Belanghebbende, X, is eigenaar van een schoolgebouw. De WOZ-waarde is voor het jaar 2017 vastgesteld op € 3.399.000. Rechtbank Den Haag heeft de waarde verminderd tot € 3.100.000. De gemeente is in hoger beroep gekomen. In geschil is de waarde van de onroerende zaak. Ook is in geschil of bij het vaststellen van de vervangingswaarde rekening moet worden gehouden met een restwaarde van het gebouw. Verder zijn de maatvoering van opstallen en daarbij gelegen grond in geschil.

Hof Den Haag verklaart het hoger beroep van de gemeente ongegrond omdat de gemeente niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vastgestelde waarde niet correct is. X heeft een taxatierapport overgelegd waarin de waarde van de onroerende zaak nader is bepaald op € 2.897.567. X heeft de door haar voorgestane correctie voor functionele veroudering van de onroerende zaak niet met marktgegevens of andere objectieve gegevens aannemelijk kunnen maken. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 17 juni

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen