Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in navolging van de rechtbank dat de inspecteur terecht slechts 15% bronbelasting hoeft te verrekenen.

Belanghebbende, X, ontvangt in 2013 uit Duitsland, Frankrijk en Spanje in totaal € 123.381 aan dividend. X geeft in zijn IB-aangifte € 33.884 aan verrekenbare buitenlandse bronbelasting aan terwijl de inspecteur slechts verrekening van € 18.507 toestaat. Het geschil betreft het bedrag aan verrekenbare buitenlandse bronbelasting.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in navolging van de rechtbank dat de inspecteur terecht slechts verrekening van € 18.507 aan dividendbelasting toestaat. Op grond van de belastingverdragen met Duitsland, Frankrijk en Spanje hoeft Nederland slechts 15% van het brutobedrag van de dividenden te verrekenen. Verder is er geen sprake van schending van art. 63 VWEU en discriminatieverbod door Nederland. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 19 november

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen