Advocaat-generaal Niessen concludeert dat ook sprake is van het prijsgeven van pensioenaanspraken wanneer de pensioengerechtigde passief blijft. De A-G wijst daarbij onder andere op de ratio van de regeling.

Belanghebbende, X, is dga van Y bv. Y bv heeft in het verleden pensioenaanspraken toegekend aan X. Vanaf 1 mei 2013 heeft X recht op een pensioenuitkering. De activa van Y bv bestaan nagenoeg uitsluitend uit een vordering op X. In 2013 keert Y bv geen pensioen uit. De inspecteur corrigeert bij de vaststelling van de aanslag het aangegeven belastbaar inkomen uit werk en woning met een bedrag van € 38.218. Dit is het bedrag dat Y bv in 2013 aan pensioen aan X had moeten uitkeren. X is het hier niet mee eens. Hof Den Haag oordeelt dat X zijn pensioenaanspraken heeft prijsgegeven. Het hof overweegt daarbij dat niet alleen sprake is van het prijsgeven van de pensioenaanspraken wanneer de pensioengerechtigde actief aan het prijsgeven meewerkt, door een rechtshandeling te verrichten, maar ook wanneer de pensioengerechtigde passief blijft. Verder is het hof van mening dat de pensioenaanspraken voor verwezenlijking vatbaar zijn, omdat er geen dwingende maatschappelijke redenen zijn om af te zien van het pensioen. X gaat in cassatie.

Advocaat-generaal Niessen concludeert dat ook sprake is van het prijsgeven van pensioenaanspraken wanneer de pensioengerechtigde passief blijft. De A-G wijst daarbij onder andere op de ratio van de regeling: het tegen een progressief tarief belasten van pensioenuitkeringen waarvan de rechten zijn opgebouwd door middel van aftrekbare premies. Ook wijst de A-G op de verschillende antimisbruikbepalingen die zijn ingevoerd om de mogelijkheden om onder die fiscale ‘claim’ uit te komen, zoveel mogelijk weg te nemen. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 19b

Wet inkomstenbelasting 2001 3.81

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 19 november

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen