Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv het bij de verkoop van het pand geleden verlies niet in aftrek kan brengen. Volgens het hof heeft X bv namelijk haar dga willen bevoordelen.

A is de dga van belanghebbende, X bv. Eind 2010 sluit A en/of nader te noemen meester een koopovereenkomst met betrekking tot een bedrijfspand. De koopprijs bedraagt € 585.000. Het pand wordt verhuurd aan Q bv, een bv die is gelieerd aan X bv en A. Q bv gaat in 2012 failliet, waarop aan de makelaar opdracht wordt gegeven voor verkoop van het pand. De vraagprijs bedraagt € 620.000. Het pand wordt op 3 december 2013 verkocht en op 2 januari 2014 geleverd aan X bv, en direct daarop geleverd aan Z bv. Z bv betaalt € 450.000. X bv brengt het negatieve verkoopresultaat van € 140.400 in aftrek als buitengewone last. De inspecteur stelt dat het verlies niet aftrekbaar is, omdat niet is aangetoond of en wanneer X bv als volmachtgever is genoemd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv aannemelijk maakt dat het transactieresultaat ten laste van haar resultaat dient te komen. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv het bij de verkoop van het pand geleden verlies niet in aftrek kan brengen. Volgens het hof heeft X bv namelijk haar dga willen bevoordelen. Het hof gaat er daarbij vanuit dat X bv pas op 3 december 2013 de volmacht, en daarmee haar aanwijzing tot meester, onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. Het hof wijst erop dat de onroerende zaak nooit op haar balans is geactiveerd en dat bij de toelichting op de cijfers door X bv geen melding is gemaakt van een door haar aangegane verplichting tot aankoop. Verder bestaat er ook geen schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de volmacht door X bv aan de dga en/of aan de verkoper van de onroerende zaak. X bv heeft in de ogen van het hof dan ook het verlies vrijwillig, en zonder enige vorm van tegenpresentatie en zonder blijk van een zakelijke overweging, overgenomen van haar dga. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 3 67

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 12 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

418

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen