Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X niet heeft doen blijken dat de schattingen van het ROW voor de jaren 2014 - 2017 onjuist zijn. De inspecteur is er volgens het hof terecht vanuit gegaan dat de aangetroffen verdovende middelen door X zijn aangekocht en zijn eigendom zijn.

Naar aanleiding van de informatie met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek naar ondernemer X, waarbij hij is veroordeeld voor het voorhanden hebben van verdovende middelen, stelt de inspecteur een boekenonderzoek in. Naar aanleiding van de resultaten van het boekenonderzoek legt de inspecteur IB-navorderingsaanslagen op aan X. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de schatting van het inkomen van X voor het jaar 2017 te hoog is en vermindert de navorderingsaanslag voor dat jaar. Wel zijn de boetes terecht opgelegd. Ze worden nog gematigd in verband met undue delay.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X niet heeft doen blijken dat de schattingen van het ROW voor de jaren 2014 - 2017 onjuist zijn. De inspecteur is er volgens het hof, ondanks het oordeel in de strafrechtelijke procedure, terecht vanuit gegaan dat de aangetroffen verdovende middelen door X zijn aangekocht en zijn eigendom zijn. Ten aanzien van de boetes van 50% merkt het hof op dat deze in beginsel passend en geboden zijn. Naast de door de rechtbank in verband met undue delay verleende vermindering is er volgens het hof geen reden tot verdere verlaging. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.90

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 12 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

233

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen