De Staatssecretaris van Financiën heeft het nieuwe besluit inrichtingseisen BPM en MRB gepubliceerd. In het besluit zijn de onderdelen met betrekking tot inrichtingseisen uit de kaderbesluiten MRB en BPM, nummer BLKB2015/1381M (V-N 2015/65.23) en BLKB2015/1382M (V-N 2015/65.22) samengevoegd en geactualiseerd. Ook is een aantal onderdelen aangepast of verduidelijkt.

De volgende onderdelen zijn aangepast of verduidelijkt: Vlakke laadvloer (onderdeel 2.1.1); Stoel(en) en/of bank in de laadruimte ten behoeve van werkzaamheden op locatie (onderdeel 2.1.2); Uitsteeksel en profilering (onderdeel 2.1.3.1); Zoveel mogelijk rondom (onderdeel 2.1.3.3.1); Afzetbare (vracht)container (onderdeel 2.1.5.1); Bestelauto met een bijzondere opbouw (onderdeel 2.1.6.1) extra voorbeeld toegevoegd; Meetmethoden laadruimte pick-up (onderdeel 2.3.2.1) en inkorten laadruimte pick-up (onderdeel 2.3.2.2); Meetmethode bij hoog dak (onderdeel 2.3.4) extra voorbeeld toegevoegd.

In onderdeel 5.2 over het bijzonder tarief MRB is het voormalig onderdeel 10.2 van het kaderbesluit MRB hernoemd en ondergebracht onder de goedkeuringen voor de multifunctioneel ingerichte vrachtauto’s.

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 december

32

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen