Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hij geeft onder andere een geactualiseerd overzicht van relevante rechtspraak over fiscale groepsregimes zoals de fiscale eenheid.

Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 100.000 fiscale eenheden met circa 200.000 gevoegde dochtermaatschappijen. Ongeveer 87% van de fiscale eenheden is actief in het mkb-segment. Ongeveer 13% zien op grote, doorgaans internationaal opererende bedrijven. De omvang van het bedrijf speelt in principe geen rol bij de mogelijkheid een beroep te doen op de per-elementbenadering. Zonder reparatie zou de uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag worden vergemakkelijkt.

De spoedreparatie is een tijdelijke maatregel. Bij de uitwerking van een toekomstbestendig alternatief ligt het voor de hand om aan te sluiten bij bestaande concernregelingen in andere landen. Over de vormgeving en het moment van invoering van die definitieve oplossing zal de staatssecretaris overleggen met het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de wetenschap.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 6 november

25

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen