Nederland en Duitsland hebben een gemeenschappelijke intentieverklaring ondertekend over de directe, grensoverschrijdende inlichtingenuitwisseling op het gebied van de directe belastingen. Deze verklaring is op 15 oktober 2021 in werking getreden.

Sinds 2009 bestaat een gemeenschappelijke intentieverklaring tussen Nederland en Duitsland op het terrein van de BTW-inlichtingenuitwisseling. In oktober 2021 hebben het Federale Ministerie van Financiën van de Bondsrepubliek Duitsland en het Ministerie van Financiën van Nederland ook een gemeenschappelijke intentieverklaring ondertekend over directe, grensoverschrijdende inlichtingenuitwisseling op het gebied van de directe belastingen.

Door de nieuwe intentieverklaring wordt het mogelijk dat ook voor de directe belastingen gemandateerde medewerkers (contactpersonen) van daartoe aangewezen kantoren van de Nederlandse Belastingdienst in het grensgebied met Duitsland direct inlichtingen kunnen uitwisselen met gemandateerde medewerkers (contactpersonen) van kantoren van de Belastingdiensten van de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen in het grensgebied met Nederland. Het kan daarbij gaan om inlichtingenuitwisseling op verzoek en om spontane inlichtingenverstrekking. Ook kunnen gemandateerde medewerkers over en weer aanwezig zijn in de belastingkantoren die vallen onder de werking van de intentieverklaring. Deze belastingkantoren – zowel van Nederland als Duitsland – worden vermeld in de intentieverklaring.

De Gemeenschappelijke Intentieverklaring is op 15 oktober 2021 in werking getreden.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 4 november

Carrousel: Carrousel

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen