Rechtbank Gelderland oordeelt dat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard wegens het niet in de IB-aangiften verantwoorden van zowel relatief als absoluut aanzienlijke bedragen aan inkomen uit aanmerkelijk belang. Uitgaande van een totale omzet in vier jaar van € 26 mln, heeft de inspecteur slechts een minimumpositie ingenomen en zijn de schattingen redelijk.

X woont met een vriendin in een vrijstaande woning met 29 paardenstallen en zij zijn elkaars fiscale partners. X houdt zich bezig met recycling- en sloopactiviteiten. Deze activiteiten lopen achtereenvolgens via twee bv's, waarvan de eerste inmiddels is ontbonden en de tweede failliet is gegaan. De vriendin houdt bezig met de (op)fok en aan- en verkoop van paarden zonder dit in de IB-sfeer te verantwoorden. Het FIOD-onderzoek hierover loopt nog. Op de bedrijfslocatie van de bv's staat een geautomatiseerde weegbrug om het gewicht van de ingekochte metalen te bepalen. In het kader van een boekenonderzoek stelt de inspecteur vast dat de aldus geregistreerde inkopen niet kunnen kloppen. Zo is een zeer groot deel afkomstig van particulieren die de metalen met vrachtauto's aanleveren en zijn niet bestaande kentekens en adressen ingevoerd. In geschil zijn diverse IB-navorderingsaanslagen. Volgens de inspecteur heeft X door de fictieve inkopen zeer grote contante bedragen onttrokken aan de bv's waarin hij een aanmerkelijk belang hield.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard wegens het niet in de IB-aangiften verantwoorden van zowel relatief als absoluut aanzienlijke bedragen aan inkomen uit aanmerkelijk belang. Uitgaande van een totale omzet in vier jaar van € 26 mln, heeft de inspecteur slechts een minimumpositie ingenomen en zijn de schattingen redelijk. Voor 2014 en 2015 worden de uitdelingen wel iets verlaagd, omdat 18% van de energiekosten van de werkkamer in de woning alsnog ten laste van de bv mag komen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 4 november

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen