Rechtbank Gelderland oordeelt dat de omkeerregel als processuele sanctie zich niet leent voor toepassing tegenover personen die geen verwijt te maken valt. Het feit dat X niet de vereiste aangifte heeft gedaan, kan zijn ex-partner niet worden verweten, omdat zij geen weet had van drugsgerelateerde inkomsten van X.

X overlijdt in 2017. Hij en zijn ex-partner, tevens enig erfgenaam, waren ieder voor de helft eigenaar van zijn woning en een loods. In november 2016 onderschepte de politie een partij chemicaliën, die onderweg was naar de loods. Volgens X verhuurde hij de loods voor € 12.000. In geschil zijn de aanslagen in de IB-sfeer, waarbij de geschatte inkomsten uit het drugslaboratorium (€ 900.000) geheel aan X zijn toegerekend. De inspecteur stelt dat de bewijslast moet worden omgekeerd en verzwaard.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de omkeerregel als processuele sanctie zich niet leent voor toepassing tegenover personen die geen verwijt te maken valt. Het feit dat X niet de vereiste aangifte heeft gedaan, kan haar niet worden verweten, omdat zij elders woonde en geen weet had van drugsgerelateerde inkomsten van X. De inspecteur maakt – met uitzondering van de huurinkomsten – niet aannemelijk dat X inkomsten uit het laboratorium heeft ontvangen. Het beroep van de erven X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 14 juli

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen