De Staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met een goedkeuring voor de teruggaaf van omzetbelasting op grond van art. 29 Wet OB 1968 voor verleende kortingen bij de levering van energie in verband met de tijdelijke toepassing van het verlaagd BTW-tarief voor energie.

Energieleveranciers verlenen welkomst- of overstapkortingen aan afnemers bij het afsluiten van leveringscontracten. De afwikkeling van deze kortingen vinden in de praktijk op verschillende momenten plaats. Voor kortingen of prijsverminderingen vanwege de levering van energie ontstaat een recht op teruggaaf van omzetbelasting als de prijsvermindering verband houdt met de over een periode geleverde of nog te leveren energie. Contractueel wordt bepaald op welke periode de korting ziet, ongeacht of de korting vooraf of achteraf wordt verleend.

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 geldt tijdelijk het verlaagde BTW-tarief van 9% voor bepaalde leveringen van aardgas, stadsverwarming en elektriciteit. Buiten deze periode geldt het algemene BTW-tarief van 21%. Indien kortingen contractueel (mede) zien op een leveringsperiode waarin het verlaagde BTW-tarief geldt, kan voor die periode slechts een verlaging van de maatstaf van heffing plaatsvinden tegen dit verlaagde BTW-tarief.

De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat voor de berekening van de teruggaaf van belasting op grond van art. 29 Wet OB 1968 over verleende (deel)kortingen mag worden uitgegaan van het BTW-tarief dat geldt op het tijdstip waarop het contract dat de (deel)korting bevat, is overeengekomen.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 29

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 14 juli

47

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen