Door een tegenstrijdigheid in de uitvoeringspraktijk en de wetgeving bij de toepassing van de multiplier voor giften aan culturele ANBI’s bij fiscale partners zijn naar schatting 1500 belastingaanslagen per belastingjaar te hoog vastgesteld. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer.

Giften aan een culturele ANBI mogen vanaf 1 januari 2012 voor de aftrek in de inkomstenbelasting worden vermenigvuldigd met 1,25 waarbij een maximale verhoging geldt van € 1250. De maximale verhoging wordt behaald als een belastingplichtige een gift doet aan een culturele ANBI van € 5000.

Na een analyse van de wettelijke bepaling en de parlementaire geschiedenis blijkt dat de multiplier voor giften aan ANBI’s op basis van de juridische interpretatie op onjuiste wijze wordt toegepast. In de praktijk werd ervan uitgegaan dat het maximumbedrag van de multiplier van € 1250 voor fiscale partners gezamenlijk gold. Uit de juridische analyse blijkt fiscale partners een verhoging kunnen krijgen van tweemaal het bedrag van € 1250, dus maximaal € 2500. Hierdoor zijn belastingaanslagen in het verleden op een te hoog bedrag vastgesteld.

Op dit moment wordt uitgewerkt wat de gevolgen zijn voor lopende jaren en het verleden. Hierbij merkt de staatssecretaris op dat het aangifteprogramma niet op korte termijn aangepast kan worden. Gelet op de termijn voor ambtshalve vermindering onderzoekt de Belastingdienst op welke wijze de multiplier alsnog juist kan worden toegepast voor belastingjaren vanaf 2017. De Kamer wordt hier eind augustus 2022 nader over geïnformeerd. Ook wordt de wet op dit punt gewijzigd voor toekomstige jaren.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.39a

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 23 juni

Carrousel: Carrousel

  393
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen