Rechtbank Den Haag beslist dat de door X ontvangen uitkeringen belaste arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn. Er is geen sprake van onbelaste letselschadevergoedingen.

X is arbeidsongeschikt. Hij ontvangt van het UWV en van een verzekeringsmaatschappij uitkeringen. Bij het vaststellen van de aanslag IB/PVV 2018 kwalificeert de inspecteur deze uitkeringen als belaste arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Volgens X is er echter sprake van letselschadevergoedingen en zijn de door hem ontvangen uitkeringen onbelast.

Rechtbank Den Haag overweegt dat de vraag over de kwalificatie van de door X ontvangen uitkeringen voor andere jaren reeds is voorgelegd aan deze rechtbank. In zowel de uitspraken van de rechtbank als de daaropvolgende uitspraken van Hof Den Haag is beslist dat de in geschil zijnde uitkeringen behoren tot het belastbare inkomen uit werk en woning. De rechtbank heeft geen reden om nu tot een andere beslissing te komen. Er is ook geen reden om prejudiciële vragen te stellen reeds omdat een soortgelijke zaak van X aanhangig is bij de Hoge Raad. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.100

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 23 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  329
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen