Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de forfaitaire berekening van het voordeel uit sparen en beleggen voor de jaren 2019 en 2020 in strijd is met art. 1 EP EVRM en vermindert de aanslagen naar nihil.

X woont in Zweden en bezit onroerende zaken in Nederland. Voor de jaren 2019 en 2020 is aan X een aanslag inkomstenbelasting opgelegd met een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. X maakt bezwaar tegen deze aanslagen, waarbij de inspecteur de bezwaren ongegrond verklaart. X gaat in beroep en stelt dat de forfaitaire berekening van het voordeel uit sparen en beleggen niet in overeenstemming is met art. 1 EP EVRM. Volgens de inspecteur sluit het Kerstarrest toepassing van een forfaitaire benadering van het voordeel uit sparen en beleggen niet uit en hij bestrijdt dat moet worden uitgegaan van het reële rendement. De inspecteur bestrijdt daarnaast dat het door X gestelde werkelijk rendement nihil bedraagt, omdat in de forfaitaire regeling onder meer ligt besloten dat ongerealiseerde waardeontwikkelingen van het vermogen in de heffing wordt betrokken.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de forfaitaire berekening van het voordeel uit sparen en beleggen voor de jaren 2019 en 2020 in strijd is met art. 1 EP EVRM. Er is geen sprake van door de inspecteur verleend rechtsherstel, zoals bedoeld in het Kerstarrest, omdat de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen voor de jaren 2019 en 2020 nog altijd is gebaseerd op het forfaitaire wettelijke stelsel. De rechtbank verleent zelf rechtsherstel door het voordeel uit sparen en beleggen voor beide jaren te verminderen naar nihil, omdat het werkelijke rendement van X nihil is. De rechtbank wijst de stelling van de inspecteur af dat ongerealiseerd rendement in de heffing moet worden betrokken. De beroepen zijn gegrond verklaard.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Wet rechtsherstel box 3 1

Wet rechtsherstel box 3 3

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 23 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

1425

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen