Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft op 15 april 2020 de Tweede Kamer het rapport “Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting” van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals aangeboden. In dit rapport presenteert de commissie een basispakket van zeven maatregelen die de belastingheffing voor multinationals eerlijker moet maken waarbij oog wordt houden voor het vestigingsklimaat.

De Adviescommissie belastingheffing voor multinationals, onder voorzitterschap van de heer B. Ter Haar, heeft maatregelen onderzocht om de belastingheffing van multinationals eerlijker te maken, terwijl Nederland aantrekkelijk blijft voor Nederlandse hoofdkantoren. De Adviescommissie heeft de resultaten van dit onderzoek vastgelegd in het rapport “Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting”. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft dit rapport op 15 april 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De bewindsman is van plan deze zomer een beleidsreactie naar de Tweede Kamer te sturen.

In het rapport presenteert de commissie een basispakket van zeven maatregelen die de belastingheffing voor multinationals eerlijker maakt waarbij oog wordt gehouden voor het vestigingsklimaat. De commissie pleit voor het creëren van een ondergrens in de winstbelasting voor bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland. De verliesverrekening wil de commissie beperken tot maximaal 50 procent van de belastbare winst. Ook aan andere aftrekbare kosten, zoals aandeelhouderskosten, wil de commissie verdere beperkingen opleggen.

Daarnaast wijst de commissie op het belang van internationale samenwerking als de belangrijkste weg naar een goed functionerend internationaal belastingsysteem zonder ongewenst strategisch gedrag van multinationals. Nederland moet streven naar een vorm van consolidatie van de belastinggrondslag (eventueel binnen Europa), naar toewijzingsregels die leiden tot minder manipulatie, naar een minimumtarief en naar zo min mogelijk ruimte voor nationale afwijkingen indien er een geharmoniseerde grondslag komt.

Er is volgens de commissie nog wel aanvullend onderzoek nodig,

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Editie: 16 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Carrousel: Carrousel

  891
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen