Hof Arnhem-Leeuwarden stelt overeenkomstig het in hoger beroep bereikte compromis de navorderingsaanslag IB/PVV 2010 alsmede de beschikking heffingsrente vast op een totaalbedrag van € 99.584.

Erflater komt in 2010 te overlijden. Tot de nalatenschap behoren aanmerkelijkbelangaandelen. De inspecteur legt aan belanghebbenden als erven van erflater een navorderingsaanslag IB/PVV 2010 op voor de fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang van erflater vanwege diens overlijden. Rechtbank Gelderland verklaart het beroep van belanghebbenden ongegrond.

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt overeenkomstig het in hoger beroep bereikte compromis de navorderingsaanslag IB/PVV 2010 alsmede de beschikking heffingsrente vast op een totaalbedrag van € 99.584. Verder heeft de inspecteur toegezegd de aan mevrouw A opgelegde navorderingsaanslag IB/PVV 2010 te zullen vernietigen. Partijen hebben daarnaast afgesproken dat zij de verkrijgingsprijs van de onderhavige aanmerkelijkbelangaandelen nader, in onderling overleg, zullen bepalen. Het hof beslist dienovereenkomstig. Het hoger beroep is gegrond en belanghebbenden komen in aanmerking voor een proceskostenvergoeding.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 2.17

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 5 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  276
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen