Het percentage afgehandelde bezwaren van alle drie de onderdelen van de Belastingdienst dat binnen de wettelijke Awb-termijn is afgedaan, is tot en met april 2021 gemiddeld uitgekomen op 83,6%. Dit is lager dan het streefpercentage van ten minste 90% dat in de Rijksbegroting 2020 is opgenomen, maar hoger dan het percentage van 79,31% dat de Belastingdienst over 2020 organisatiebreed tijdig heeft afgedaan.

Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een toezegging aan het lid Van Weyenberg (D66).

De Belastingdienst presteert conform doelstelling op bezwaren die in 2021 zijn binnenkomen. Wanneer wordt gekeken naar bezwaren ontvangen na 1 januari 2021, dan ligt het percentage tijdig afgehandelde bezwaren met 92,3% in 2021 boven het streefpercentage. Het algehele realisatiecijfer ligt echter lager doordat de opgelopen achterstanden weggewerkt moeten worden.

Naar aanleiding van de POK zijn begin 2021 extra middelen beschikbaar gesteld waarmee extra personele capaciteit wordt geworven. Deze medewerkers worden in 2021 opgeleid. Het effect van de extra capaciteit op de gerealiseerde behandeltijd wordt in 2022 zichtbaar.

De staatssecretaris verwacht dat de Belastingdienst in 2021 het gestelde streefcijfer van 90% Awb-conform gaat benaderen, maar door de achterstanden nog niet volledig kan realiseren. De Tweede Kamer wordt over de cijfers na 1 april 2021 geïnformeerd via de voortgangsrapportages.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 12 juli

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen