Een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft onder bepaalde voorwaarden behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege het coronavirus. De Staatssecretaris van Financiën heeft nu zijn besluit hierover (V-N 2020/31.8) geactualiseerd.

Ten opzichte van het vorige besluit is de periode waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen, verlengd. Hetzelfde geldt voor de maximale duur van de betaalpauze. De belastingplichtige moet uiterlijk 31 december 2020 bij zijn geldverstrekker melden dat hij betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus. De betaalpauze die wordt overeengekomen, moet uiterlijk op 1 januari 2021 ingaan en heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden.

Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Met deze aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Het nieuwe besluit treedt 26 september 2020 in werking.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119c

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 28 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Dossiers: Corona

  408
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen