Tot en met 23 oktober 2020 kunnen belangstellenden reageren op de internetconsultatie Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden. Met de invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden worden per 1 januari 2024 betalingen van dividend naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast.

De maatregelen gelden voor dividendstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden staan.

De bronbelasting op dividenden is een aanvulling op de bronbelasting op renten en royalty’s die op 1 januari 2021 in werking treedt. Voor de inhoudingsplichtige, de grondslag, het genietingstijdstip en het moment van inhouding van de bronbelasting op dividenden wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Wet op de dividendbelasting 1965. In geval van samenloop van dividendbelasting en bronbelasting wordt een anti-cumulatiebepaling voorgesteld.

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in het voorjaar van 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 28 september

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

Rubriek: Dividendbelasting, Bronbelasting

  486
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen