De verhoging van de investeringsaftrek voor de berekening van het winstaandeel van de Staat die in de Mijnbouwwet wordt geregeld, treedt mogelijk met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 in werking. De nota van wijziging bij het wetsvoorstel (35462, V-N 2020/33.15) maakt dit mogelijk.

Deze nota is, samen met de nota naar aanleiding van het verslag, door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de nota naar aanleiding van het verslag merkt Wiebes op dat de investeringsaftrek generiek van toepassing wordt op alle mijnbouwwerken op zee en op land. Hierdoor is geen sprake meer van een selectieve maatregel die goedkeuring van de Europese Commissie moet krijgen. De minister gaat ook in op welke investeringen en op welke mijnbouwactiviteiten de investeringsaftrek van toepassing is.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting

Editie: 28 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  208
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen