Het pilotproject gegevensuitwisseling met goede doelen is gestart. Het project is gericht op het opbouwen van informatie over onder andere de administratie van giften, gevolgen voor de geefbereidheid en privacy-aspecten. Dat schrijft Staatssecretaris Snel in een brief aan de vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer.

Met de brief wordt de stand van zaken weergegeven van de uitwerking van de verbeteropties voor giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling (V-N 2019/18.4). Er zijn enkele goede doelen bereid gevonden om mee te werken aan de pilot gegevensuitwisseling. Voor goede doelen is essentieel dat bij de uitwisseling van gegevens aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, waaronder het waarborgen van de identiteit van de gever die geen gebruik maakt van de giftenaftrek en borging van privacyaspecten. Het rapport van de pilot wordt in het najaar van 2019 verwacht.

De gebruik van standaardformats voor het publiceren van gegevens door een ANBI is op vrijwillige basis. Voor giften uit niet-EU-lidstaten en giften die direct en indirect afkomstig zijn uit onvrije landen is publicatie nog niet verplicht. Eventueel kan verplicht gebruik van de standaardformats voor dit soort giften een volgende stap zijn. Hiervoor moet dan eerst een definitie worden geformuleerd van een onvrij land.

De meldingsplicht die de sector krijgt bij het herroepen van een substantiële gift geldt in ieder geval als de gift zonder reden wordt herroepen. Bij een substantieel bedrag moet worden gedacht aan € 15.000. Bij een vermoeden van fraude kan ook bij lagere bedragen een melding worden gedaan.

[Nieuwsbron]

Editie: 21 juni

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Inkomstenbelasting

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: VN Vandaag

  461
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen