Hof Den Haag oordeelt dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Volgens het hof maakt X niet aannemelijk dat hij contact heeft gehad met een belastingambtenaar op grond waarvan hij kon menen dat hij geen bezwaar meer hoefde te maken.

X is acupuncturist. Per 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor acupuncturisten vervallen. X is het hier niet mee eens en maakt voor de eerste drie kwartalen van 2013 bezwaar tegen zijn eigen btw-aangiften. Voor de volgende twee kwartalen dient X geen tijdig bezwaar in, omdat hij er vanuit gaat dat hij mee kan liften op een vaststellingsovereenkomst en proefprocedures tussen de NVA en de Belastingdienst over de vrijstelling. In geschil is of de inspecteur het bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Rechtbank Den Haag oordeelt dat X erop mocht vertrouwen dat hij vanaf een bepaald moment zelf geen bezwaar meer hoefde te maken om in aanmerking te komen voor de btw-vrijstelling. De rechtbank verklaart de bezwaren alsnog ontvankelijk en wijst de verzoeken om teruggaaf van btw toe.

Hof Den Haag oordeelt dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Volgens het hof maakt X niet aannemelijk dat hij contact heeft gehad met een belastingambtenaar op grond waarvan hij kon menen dat hij geen bezwaar meer hoefde te maken. De inspecteur heeft de bezwaren dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Lees ook het thema Medische vrijstelling: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 21 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  252
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen