De Raad van de EU heeft een politiek akkoord bereikt over de wijziging van de richtlijn administratieve samenwerking (2011/16/EU) in verband met de verplichte gegevensuitwisseling voor cryptobezittingen (DAC8).

De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de rapportage en automatische uitwisseling van inlichtingen over inkomsten uit transacties in cryptoactiva en over grensoverschrijdende advance tax rulings voor de meest vermogende individuen.

Er komt een verplichte automatische uitwisseling tussen belastingautoriteiten van inlichtingen die door rapporterende aanbieders van cryptoactiva-diensten moeten worden verstrekt. De richtlijn bestrijkt een groot aantal cryptoactiva. Het is de bedoeling dat de nieuwe meldingsvereisten op 1 januari 2026 in werking treden. De nieuwe regels worden definitief goedgekeurd als het advies van het Europees Parlement beschikbaar is.

Lees ook het thema Blockchain, crypto-munten en fiscaliteit.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 17 mei

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

222

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen