Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur terecht de afkoopsom van de lijfrenteverzekering verminderd met het onbelast saldo als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen heeft belast.

X heeft sinds 28 oktober 2000 een lijfrenteverzekering. Op 12 juli 2018 verstrekt de inspecteur op verzoek van X een saldoverklaring. Hierin is een onbelast saldo genoemd van € 4.292. Op 28 juli 2018 laat X zijn lijfrenteverzekering afkopen. Bij het opleggen van de aanslag IB/PVV 2018 gaat de inspecteur, rekening houdend met het onbelast saldo, uit van een bedrag van € 7.945 aan negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Daarbij berekent de inspecteur revisierente. X meent, anders dan de inspecteur, dat alleen het rendement is belast dat is toe te rekenen aan de afgetrokken premies. In geschil is of het volledige rendement is belast.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur terecht de afkoopsom verminderd met het onbelast saldo als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen heeft belast. In beginsel is de gehele afkoopsom belast. Er is enkel een uitzondering voor niet afgetrokken premies (art. 3.137 lid 2 Wet IB 2001). Gelet op de tekst van de wet ziet deze uitzondering niet op het behaalde rendement. X' standpunt vindt volgens de rechtbank geen steun in het recht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 3oi

Wet inkomstenbelasting 2001 3.137

Wet inkomstenbelasting 2001 3.133

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 10 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  463
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen