Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de lijfrente-uitkeringen terecht in de heffing betrekt nu belanghebbende niet voldoet aan de voorwaarden die gelden voor toepassing van de saldomethode.

X ontvangt € 6.202 aan lijfrente-uitkeringen in 2013. X voldoet de premies hiervoor in de jaren 1995 tot en met 2000. X geeft de lijfrente-uitkeringen niet aan in zijn aangifte IB/PV 2013. Bij het opleggen van de aanslag neemt de inspecteur deze uitkeringen alsnog op. Volgens X is dat niet terecht, omdat hij de premies niet zou hebben afgetrokken. In geschil is de belastingheffing over de lijfrente-uitkeringen.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de lijfrente-uitkeringen terecht in de heffing betrekt. X vindt het onredelijk dat de uitkeringen belast zijn terwijl er geen aftrek van premies heeft plaatsgevonden. Het hof geeft daarop aan dat het de rechter niet vrij staat de redelijkheid en billijkheid van de wet te beoordelen. Verder concludeert het hof dat X niet in aanmerking komt voor toepassing van de saldomethode. X voldoet namelijk niet aan de voorwaarden uit de resolutie van 29 juni 1990, DB 90/3579, BNB 1990/341. X' hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 O

Wet inkomstenbelasting 2001 3.100

Instantie: Hof Amsterdam

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 1 februari

Rubriek: Inkomstenbelasting

  444
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen