Naar aanleiding van de vragen van de Kamerleden Sneller en Van Weyenberg van D66 heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord dat de beoogde inwerkingtredingsdatum voor het verlaagd btw-tarief voor e-publicaties 1 januari 2020 is. E-publicaties zijn langs elektronische weg geleverde boeken, kranten en tijdschriften.

Sinds december 2018 biedt de BTW-richtlijn 2006 de mogelijkheid fysieke en digitale boeken, kranten en tijdschriften voor de heffing van btw gelijk te behandelen. De voorbereidingen voor een conceptwetsvoorstel zijn reeds in gang gezet. Een belangrijk onderdeel bij de implementatie is het formuleren van een definitie voor langs elektronische weg geleverde boeken, kranten en tijdschriften. De afbakening van de definitie is complex, gezien de grote verscheidenheid in elektronische publicaties en vergelijkbare producten.

De eerste gesprekken met de sector hebben inmiddels plaatsgevonden. De staatssecretaris is voornemens om in de eerste helft van 2019 een conceptwetsvoorstel breed te consulteren via een internetconsultatie.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

  627
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen