Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft vragen van de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) beantwoord over de extra belasting die woningcorporaties in Groningen moeten betalen vanwege schadevergoedingen die zij ontvangen voor mijnbouwschade.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft vragen van de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) beantwoord over de extra belasting die woningcorporaties in Groningen moeten betalen vanwege schadevergoedingen die zij ontvangen voor mijnbouwschade. De schadevergoedingen voor de mijnbouwschade behoren tot de fiscale winst van de woningcorporaties. Hierdoor is in beginsel meer vennootschapsbelasting verschuldigd. Daartegenover staat echter dat de woningcorporaties uitgaven voor het herstel van de mijnbouwschade ten laste van fiscale winst kunnen brengen, waardoor minder vennootschapsbelasting verschuldigd is. De hogere winstbelasting vanwege de schadevergoedingen zal daardoor over meerdere jaren fiscaal neutraal uitpakken volgens de staatssecretaris. Er is daarom geen aanleiding om de schadevergoedingen te defiscaliseren of de woningcorporaties te compenseren. Voor schadeloosstelling naar aanleiding van schade door gaswinning wordt eventuele fiscale gevolgschade vergoed door het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Een dergelijke schadevergoeding mag er namelijk niet toe leiden dat een bewoner netto niets aan de schadevergoeding heeft omdat het recht op toeslagen of uitkeringen komt te vervallen vanwege overschrijding van vermogensgrenzen.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 november

Informatiesoort: VN Vandaag

222

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen