De Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen is gewijzigd. De wijziging houdt verband met de inwerkingtreding van de regeling voor ex-partners van gedupeerde toeslagenouders.

De Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen is gewijzigd. De wijziging houdt verband met de inwerkingtreding van de regeling voor ex-partners van gedupeerde toeslagenouders. De wijziging houdt in dat gemeenten ook de gederfde belastinginkomsten vergoed krijgen die verband houden met de kwijtschelding van belastingschulden van ex-partners van gedupeerden. Verder ontvangen gemeenten een normbedrag van € 150 per ex-partner van gedupeerden in de gemeente.

De regeling treedt in werking op 30 november 2023 en werkt terug tot en met 15 juli 2023

[Nieuwsbron]

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Belastingen van lagere overheden

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 30 november

Informatiesoort: VN Vandaag

214

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen