Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de waardestijging van de auto door het herstel van de 'essentiële gebreken' ten onrechte wordt onderworpen aan de BPM-heffing. Het is hierdoor namelijk aantrekkelijker om een auto met essentiële gebreken in Nederland te kopen dan in een andere EU-lidstaat.

Vof X koopt in een andere EU-lidstaat een Suzuki Swift 1.6 Sport VIN met schade. Op 1 april 2016 wil vof X hier BPM-aangifte doen, maar trekt deze in als de RDW de auto de status van ‘Wachten op keuring’ (WOK) geeft. Na herstel van de 'essentiële gebreken' doet vof X opnieuw aangifte en voldoet € 1926 aan BPM. Volgens de inspecteur kan de BPM-vermindering namelijk pas worden vastgesteld als de essentiële gebreken zijn hersteld (art. 8 lid 3 Uitvoeringsregeling BPM 1992, tekst 2016). Vof X stelt dat dit strijdig is met art. 110 VWEU.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de waardestijging door het herstel van de essentiële gebreken ten onrechte wordt onderworpen aan de heffing. Het is hierdoor namelijk aantrekkelijker om een auto met essentiële gebreken in Nederland te kopen dan in een andere EU-lidstaat. Tussen partijen is niet in geschil dat bij onverbindendheid van art. 8 lid 3 de handelsinkoopwaarde van de auto (na vermindering in verband met schade) € 1714 is. Het artikel kan mogelijk ook zo worden uitgelegd dat het alleen bepaalt wanneer de vermindering wordt vastgesteld en dus niet ziet op de omvang van de vermindering, maar dat is niet door de inspecteur gesteld. Vof X claimt ook terecht toepassing van het historische tarief van vóór 1 juli 2012, ondanks dat de auto een datum eerste toelating van 21 augustus 2012 heeft (zie Hof’s-Hertogenbosch 4 april 2018, nr. 16/03914, V-N 2018/38.1.4, r.o. 4.12). De verschuldigde BPM is € 354. Het beroep van vof X is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Europees belastingrecht

Editie: 1 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  448
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen