Er wordt pas een besluit genomen over verdergaande openbaarmaking van WOZ-waarden van niet-woningen en bulklevering van de WOZ-waarden (open data) als meerjarige ervaring is opgedaan met de openbaarmaking van WOZ-waarden via het WOZ-waardeloket. Dat meldt staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer.

Gedacht wordt aan een periode van vijf jaar sinds de ingebruikname van het WOZ-waardeloket. Per 31 juli 2018 zijn alle gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ. De staatssecretaris biedt het rapport over verdergaande openbaarmaking van de werkgroep onder voorzitterschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer aan.

Periodiek wordt bestuurlijk overleg gevoerd met een aantal bij de uitvoering van de Wet WOZ betrokken partijen. Het gaat om de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, de Waarderingskamer en de Belastingdienst. In het overleg is ook gesproken over misbruik van het Besluit proceskosten bestuursrecht door zogenaamde ‘no cure no pay’ bedrijven in bezwaar- en beroepsprocedures tegen WOZ-beschikkingen. De Ministeries van Financiën en van Binnenlandse Zaken hebben besloten om hier onafhankelijk onderzoek naar te laten verrichten.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

  468
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen