Het gezamenlijke budgettaire belang van de BOR en van de vergelijkbare regeling in box 2 van de inkomstenbelasting bedraagt ruim een half miljard euro. Van het budgettaire belang van de BOR komt 40% ten goede aan slechts 2% van de verkrijgers. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in reactie op het aanvalsplan van D66 tegen belastingontwijking.

Het aanvalsplan van D66 bestaat uit acht “constructievormen en knelpunten” en een viertal “overkoepelende acties”. Eén van de suggesties is om misbruik van de BOR te voorkomen. De BOR is volgens de staatssecretaris complex, zeer misbruikgevoelig, zorgt voor veel juridische procedures en legt een groot beslag op de capaciteit van de Belastingdienst. Binnenkort vindt de reguliere evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsopvolging en – beëindiging plaats. In het vierde kwartaal van 2021 wordt de evaluatie met een kabinetsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Een ander suggestie uit het plan van D66 is om art. 4.24 Wet IB 2001 aan te passen om inspecteurs meer handvatten te geven om constructies te bestrijden. Volgens de staatssecretaris maakt een extra handvat in de vorm van bijvoorbeeld een antimisbruikbepaling de wet onnodig complexer. Het is nooit uit te sluiten dat een structuur mogelijk is die volgens de letter van de wet is toegestaan, maar die gericht is op belastingverijdeling en in strijd is met doel en strekking van de wet. Juist voor deze situaties biedt fraus legis uitkomst. Een aanpassing van de wet acht de staatssecretaris niet nodig.

Verder meldt de staatssecretaris dat er wordt gewerkt aan een betere informatiepositie voor de Belastingdienst, er een onderzoek gaande is welke vervolgstappen er nodig zijn ten aanzien van dividendstripping, en er eind 2021 een evaluatie plaats van het regime voor de fbi. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de heffing over vastgoed bij een fbi.

Ook is uit een evaluatie gebleken dat een procedure over de informatiebeschikking en vervolgens een procedure over de aanslag tot te lange doorlooptijden kan leiden. Er wordt op dit moment gewerkt aan wetgeving op dit punt.

Zoals aangekondigd bij het Belastingplan 2021 wordt er op dit moment ambtelijk onderzoek gedaan naar de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in Nederland en de mogelijkheid en wenselijkheid van de introductie van een vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting in combinatie met het aanscherpen van de earningsstrippingmaatregel. De bevindingen worden naar verwachting in de zomer van 2021 gepresenteerd. Ook de Europese Commissie (EC) heeft aandacht voor de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen.

Binnen de Belastingdienst zijn er drie verschillende coördinatiegroepen actief die zich specifiek richten op de bestrijding van constructies waarmee het betalen van belasting wordt ontweken. Dit betreft de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC), de Coördinatiegroep Verrekenprijzen (CGVP) en de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding (CCB).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Schenk- en erfbelasting, Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  606
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen