Hof Den Haag oordeelt dat de vaste kostenvergoedingen geen vrije vergoedingen zijn, omdat niet is voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden. X bv maakt niet aannemelijk dat tijdig een specificatie aanwezig is.

X bv drijft een onderneming die zich bezighoudt met advisering op het gebied van informatietechnologie en de levering, bouw en beheer van computer-, telecommunicatie- en datanetwerken. In 2015 start de inspecteur een boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de aangifte loonheffingen. Het onderzoek richt zich onder andere op de vaste kostenvergoedingen, geschenken in natura en maaltijdverstrekkingen. Naar aanleiding van het boekenonderzoek legt de inspecteur diverse naheffingsaanslagen op aan X bv. X bv is het hier niet mee eens.

Hof Den Haag oordeelt dat de vaste vergoedingen geen vrije vergoedingen zijn, omdat niet is voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden. Volgens het hof maakt X bv namelijk niet aannemelijk dat vooraf, of uiterlijk op het moment van betaling, een specificatie naar aard en veronderstelde omvang van de vaste kostenvergoedingen per kostencategorie aanwezig is. Ten aanzien van de kerstpakketten is het hof van mening dat deze ook tot het loon behoren. De opvatting van X bv dat kerstpakketten naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren, is namelijk onjuist. Ook voor de door X bv verstrekte lunches geldt dat zij tot het loon behoren. Hierbij moet de forfaitaire waarderingsmethode voor maaltijden in een bedrijfskantine worden gebruikt. De werkelijk door X bv gemaakte kosten zijn dus niet van belang voor de waardering van de lunches.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 15d

Wet op de loonbelasting 1964 11

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 30 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  554
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen