In vervolg op een eerder WOB-verzoek inzake informatie over het besluit tot het opheffen van de BTW-vrijstelling voor bepaalde medische diensten is opnieuw een document vrijgegeven. Hieruit blijkt dat het standpunt van de Belastingdienst in de kern inhoudt dat complementair werkende artsen BTW belaste diensten verrichten.

Dit standpunt staat in een notitie BTW en medische diensten van het cluster Fiscaliteit. In de notitie wordt tevens een vraag en antwoord ter accordering voorgelegd. Uitgangspunt daarbij is dat het splitsen van een (para)medische dienst niet aan de orde is als de prestatie één dienst is. De (para)medische behandeling is in haar geheel belast of vrijgesteld, afhankelijk van het belangrijkste element (het meest kenmerkende element, meer dan bijkomend) van de dienstverlening.

Het feit dat aan de uiteindelijke behandeling of het advies een aantal voorbereidende handelingen, zoals anamnese en onderzoek, vooraf gaan die vaak een groot deel van het consult beslaan doet daar niet aan af. Ook deze handelingen worden in hoofdzaak toegerekend aan de niet-reguliere behandelmethode/ geneeskunde.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Omzetbelasting

Carrousel: Carrousel

Editie: 15 oktober

  476
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen