Rechtbank Noord-Nederland verwerpt het beroep van X vof op het Champignonkwekerij-arrest. Volgens de rechtbank had die zaak namelijk betrekking op een andere situatie. Het btw-privégebruik is dan ook terecht belast.

A en B zijn de vennoten van belanghebbende, X vof. In 2009 wordt gestart met de bouw van een woning op eigen grond. In 2010 wordt de woning in gebruik genomen. X vof brengt de volledige btw ter zake van de bouw van de woning in aftrek. Naar aanleiding van het Champignonkwekerij-arrest van de Hoge Raad van 30 oktober 2015 (nr. 14/03007, V-N 2015/55.18) stelt X vof dat het privédeel van de woning niet tot het ondernemingsvermogen voor de btw kan worden gerekend, zodat het privégebruik in 2015 - 2017 niet kan worden belast.

Rechtbank Noord-Nederland verwerpt het beroep van X vof op het Champignonkwekerij-arrest. De rechtbank overweegt daarbij dat, in tegenstelling tot wat X vof stelt, de investeerders in de woning precies dezelfde zijn als de vennoten van X vof, namelijk A en B. Vervolgens stelt de rechtbank vast dat de btw voor de bouw van de woning volledig in aftrek is gebracht, en dat dit met zich brengt dat de woning voor de btw-heffing tot het ondernemingsvermogen moet worden gerekend. Hierbij is niet van belang dat A en B geen vergoeding voor het gebruik van de woning hebben ontvangen en dat de woning voor de IB tot het privévermogen wordt gerekend. De inspecteur heeft het privégebruik dan ook terecht belast.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 4

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 9 mei

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  385
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen