Het Hof van Justitie EU oordeelt dat voor de btw-vrijstelling voor medische diensten niet is vereist dat de medische verzorging wordt verstrekt in het kader van een vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de zorgverstrekker. Op de door Peters verrichte diensten is de btw-vrijstelling van toepassing.

Wolf-Henning Peters is een in klinische chemie en laboratoriumdiagnostiek gespecialiseerde arts en verleent medische verzorgingsdiensten aan LADR Medizinisches Versorgungszentrum Wittstock GmbH. Wittstock verricht laboratoriumwerkzaamheden voor vrijgevestigde artsen, revalidatieklinieken, geneeskundige diensten en ziekenhuizen. Volgens de Duitse Belastingdienst geldt voor de door Peters verrichte diensten geen btw-vrijstelling omdat daarvoor een vertrouwensrelatie tussen de arts en de behandelde persoon is vereist. De Duitse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat voor de btw-vrijstelling voor medische diensten niet is vereist dat de medische verzorging wordt verstrekt in het kader van een vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de zorgverstrekker. Op de door Peters verrichte diensten is de btw-vrijstelling van toepassing. 

Lees ook het thema Medische vrijstelling: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Nieuwsbron]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Editie: 19 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  1207
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen