Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de heer X bij de vooraankondiging van de vergrijpboetes werd verdacht van handel in hennep, terwijl de inspecteur thans in het midden laat welke (illegale) bron buiten het zicht is gehouden. Vanwege deze discrepantie moeten alle boetes vervallen.

De heer X is van beroep automonteur, maar ontvangt uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. In 2010 koopt X een Mercedes E280 voor € 29.000. Volgens een strafrechtelijk onderzoek is deze aankoop gefinancierd met illegale hennephandel. Door de strafrechter is X in hoger beroep alleen veroordeeld voor verboden wapenbezit. In geschil is de IB-navordering over 2010, 2011 en 2012, alsmede de 50% vergrijpboetes. Volgens X zijn de negatieve kassen te verklaren door leningen die hij (deels) van familie heeft gekregen. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant maakt de inspecteur aannemelijk dat X belastbare inkomsten niet heeft aangegeven. Uitsluitend de IB-aanslag over 2012 wordt gehandhaafd. De overige aanslagen en boetes worden verlaagd. X gaat in hoger beroep.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X bij de vooraankondiging van de boetes werd verdacht van handel in hennep, terwijl de inspecteur thans in het midden laat welke (illegale) bron buiten het zicht is gehouden. Vanwege deze discrepantie moeten alle boetes vervallen. Uitsluitend de inkomenscorrectie van € 44.827 voor 2012 is terecht. Conform het standpunt van de rechtbank maakt X aannemelijk dat de aankoop van de Mercedes met leningen van familie is gefinancierd. Het maakt niet uit dat deze niet schriftelijk zijn vastgelegd. Het beroep van X is gegrond. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X ambtshalve ook een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67g

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 3 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

  515
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen