Met de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 wordt een overgangsregeling in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voorgesteld.

Er wordt ook een technische omissie uit de eerste nota van wijziging hersteld.

Er wordt een overgangsregeling voorgesteld in het geval van een tariefswijziging voor de BPM. Het voorstel houdt in dat als een motorrijtuig – op het moment van een tariefswijziging – is ingeschreven in het kentekenregister zonder tenaamstelling, dat motorrijtuig binnen twee maanden is tenaamgesteld. Als dat niet gebeurt, dan is het nieuwe tarief van toepassing in plaats van het oude tarief op het moment van de inschrijving. Voor geïmporteerde motorrijtuigen betekent dit dat als de datum eerste tenaamstelling (DET) in het buitenland ligt in een periode binnen twee maanden na een tariefswijziging in Nederland, het oude tarief kan worden gehanteerd voor de berekening van de BPM. Hiermee wordt het arrest HR 1 mei 2020 nr. 18/02169 (V-N 2020/22.10) gecodificeerd.

De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022.

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 16a

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10b

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 19 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2021

  240
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen