Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst- en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën – Toeslagen en Douane – informeren de Eerste Kamer en de Tweede Kamer over de maatregelen en wetsvoorstellen die naar verwachting worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021. Ook sturen ze een geactualiseerd overzicht van de fiscale wetsvoorstellen die dit jaar ingediend worden.

Tot de maatregelen die worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021 behoren:

 • aanscherpen renteaftrekbeperking om belastingontwijking in specifieke gevallen te voorkomen;
 • verduidelijken mogelijke samenloop tussen de hybridemismatchmaatregelen en bepaalde renteaftrekbeperkingen;
 • verhogen effectief tarief innovatiebox van 7% naar 9%;
 • aanpassen heffingsmoment aandelenoptierechten voor startups;
 • aanpassen van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto's;
 • reparatie onbeoogde wijziging eigenwoningforfait uitzendregeling;
 • verduidelijken kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
 • verlengen tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (afhankelijk van onderzoek; Aanpassen overgangsregeling levensloopregeling;
 • vrijstelling van de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS);
 • fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting;
 • tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling;
 • aanpassen aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten naar aanleiding arrest Hoge Raad; Aanpassingen in de BPM; en
 • aanpassingen in de afvalstoffenbelasting en energiebelasting.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Belastingrecht algemeen, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 20 mei

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  1107
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen