Rechtbank Gelderland oordeelt dat het gelegenheid geven tot het doen van reclame-uitingen geen overheidstaak is. Ook het beheren van een oude hypotheekportefeuille is een ondernemingsactiviteit.

Gemeente X heeft langlopende contracten met drie reclame-exploitanten. X geeft hen gelegenheid tot het plaatsen van objecten met reclame, zoals abri’s en lichtbakken. Personeel van X en plaatselijke onderwijsinstellingen konden vóór 2008 hypothecaire leningen bij X afsluiten. Vanaf 2008 is dit niet meer mogelijk en wordt de portefeuille afgebouwd. Volgens de inspecteur is X voor deze twee activiteiten in 2016 VPB-plichtig (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen).

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het gelegenheid geven tot het doen van reclame-uitingen geen overheidstaak is. X stelt vergeefs dat zij door de inkomsten minder geld kwijt is aan het inrichten van de openbare ruimte en daarmee op één lijn zou zijn te stellen. Het reclamebeleid in samenspraak met de commerciële marktpartijen – waaronder het toezicht op illegale reclame – is als een onderneming aan te merken, ondanks dat X er zelf nauwelijks kapitaal insteekt. Het beheren van de hypotheekportefeuille is ook een ondernemingsactiviteit. Een commerciële hypotheekbank blijft namelijk altijd VPB-plichtig, ook al is zij haar activiteiten aan het afbouwen. X stelt dus vergeefs dat de hypotheekportefeuille slechts een vorm van vermogensbeheer is. Het belastbaar bedrag wordt wel verlaagd naar € 418.505 door alsnog een kostenaftrek van € 50.000 op de reclame-inkomsten toe te staan. X krijgt wegens het overschrijden van de redelijke termijn voorts een immateriële schadevergoeding van € 500. Het beroep van X is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 16 augustus

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen