Ab-houders moeten vanaf 2022 box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan €500.000 lenen van hun vennootschap. Dat staat in een conceptwetsvoorstel waarvoor het Ministerie van Financiën een internetconsultatie is gestart.

De maatregel moet voorkomen dat directeur-grootaandeelhouders belastingheffing langdurig uitstellen of zelfs afstellen. Het kabinet wil deze vorm van belastingontwijking tegengaan. Alleen dga’s die bovenmatig lenen worden geraakt door de maatregel. Indien de totale som van de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere in de vorm van een fictief regulier voordeel als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden wordt een overgangsmaatregel getroffen.

De internetconsultatie duurt tot 1 april 2019. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 6 maart

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen