De Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen worden op 1 januari 2022 aangepast. Dit heeft minister Blok van Economische Zaken en Klimaat bekend gemaakt. De wijziging houdt verband met een vereenvoudiging in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA).

In de WVA is het per 1 januari 2022 toegestaan dat periodes waarop S&O-verklaringen betrekking hebben, elkaar mogen overlappen. Dit was tot 1 januari 2022 niet mogelijk. In het kader van de Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen moet het ook mogelijk zijn om een S&O-verklaring over te nemen die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op dezelfde periode als waarvoor de overnemende S&O-inhoudingsplichtige zelf al een S&O-verklaring heeft ontvangen. De voorwaarde dat de overnemende S&O-inhoudingsplichtige niet reeds een S&O-verklaring heeft ontvangen die (deels) betrekking heeft op dezelfde periode als de S&O-verklaring die hij overneemt, wordt daarom beperkt tot de periode vóór 1 januari 2022. De over te dragen S&O-verklaring telt mee bij het maximaal aantal in te dienen aanvragen per kalenderjaar, namelijk vier.

Wetsartikelen:

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen 30

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Editie: 3 januari

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen