Hof Amsterdam oordeelt dat X er op mocht vertrouwen dat de aangifte niet zou worden gecorrigeerd. Het was voor X niet kenbaar dat de aangifte onjuist was ingevuld en dat de teruggaaf ten onrechte aan hem is verleend.

X maakt al jaren gebruik van hulp-bij-aangifte. In de IB-aangifte 2016 wordt de door X ontvangen uitkering abusievelijk als inkomsten uit tegenwoordige arbeid aangemerkt. Bij het opleggen van de aanslag neemt de inspecteur de verleende arbeidskorting terug. X beroept zich op het vertrouwens- en zorgvuldigheidsbeginsel, omdat bij de HUBA de meegeefbrief niet is meegegeven. In deze meegeefbrief staat dat geen rechten ontleend kunnen worden aan de invulhulp.

Hof Amsterdam oordeelt dat X er op mocht vertrouwen dat de aangifte niet zou worden gecorrigeerd, nu de meegeefbrief niet is meegegeven en X geen gegevens heeft achtergehouden. Het was voor X, gezien de onvoldoende zelfredzaamheid van X, niet kenbaar dat de aangifte onjuist is ingevuld en dat de teruggaaf ten onrechte aan hem is verleend. Dat de medewerker van de Belastingdienst mogelijk een vergissing heeft gemaakt bij het invullen van de aangifte van X is begrijpelijk maar die vergissing kan niet aan X worden tegengeworpen. Het gelijk is aan X.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 8.11

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 3 januari

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen