Een notaris kan de vermelding van het Burgerservicenummer (BSN) of Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) in het elektronische aangiftebericht achterwege laten als op het tijdstip van de verkrijging nog geen BSN of RSIN is toegekend aan de voor de overdrachtsbelasting belastingplichtige verkrijger. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten.

Voor deze goedkeuring gelden wel voorwaarden. Zo moet de verkrijger de aanvraag voor een BSN of RSIN voor het tijdstip van het passeren van de akte doen. Binnen twee maanden na het passeren van de akte wordt het BSN of RSIN alsnog door de notaris of de verkrijger aangeleverd.

Per 1 januari 2022 is de voorgeschreven inhoud van het elektronische aangiftebericht uitgebreid, waardoor ook het BSN of RSIN van de verkrijger moet worden verstrekt. Het komt voor dat een voor de overdrachtsbelasting belastingplichtige verkrijger op het moment van passeren van de akte nog geen BSN of RSIN heeft. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij buitenlandse verkrijgers die een aanvraag voor een BSN of RSIN hebben ingediend maar aan wie dit BSN of RSIN nog niet is toegekend.

Wetsartikelen:

Registratiewet 1970 3

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 januari

114

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen