De Stevensprijs komt er weer aan. De waardering voor deze prijs onder jonge publicisten en vanuit de fiscale praktijk neemt met het jaar toe. Robert Jan Koopman en Stan Stevens - twee van de vier juryleden – zien zowel de bekendheid van de prijs als het aantal jonge fiscale auteurs wederom stijgen. Dat belooft wat voor de toekomst.

Op vrijdag 25 januari vindt de uitreiking plaats van de prestigieuze Stevensprijs. Deze jaarlijks terugkerende Wolters Kluwerprijs, vernoemd naar prof. dr. Leo Stevens, gaat naar de jonge fiscale auteur die erin slaagt moeilijke fiscale materie op een heldere manier te verwoorden.

De Stevensprijs is ingesteld bij het afscheid van Leo Stevens als hoofdredacteur van Vakstudie Nieuws eind 2014. De prijs is bedoeld voor fiscale auteurs die niet ouder zijn dan 35 jaar. Robert Jan Koopman (raadsheer Hoge Raad) en Stan Stevens (partner HvK Stevens, docent Tilburg University en, niet onbelangrijk, zoon van de naamgever van de prijs), vertellen waarom zij het belangrijk vinden om lid van de jury te zijn. Koopman: "Begrijpelijk verwoorden is belangrijk voor de koppeling tussen de maatschappelijke realiteit en de fiscale wet- en regelgeving. Iedereen moet kunnen begrijpen wat het effect van een regeling is of moet zijn, ook degenen zonder fiscale achtergrond."
Stevens merkt op dat jongeren bij uitstek geschikt zijn om complexe zaken begrijpelijk te verwoorden. "Zij staan midden in de maatschappij en kijken fris tegen onderwerpen aan. Dat ze kritisch zijn, brengt de discussie alleen maar vooruit. Misschien mogen jongeren zelfs nog wel kritischer zijn."

Meer auteurs

Koopman is als opvolger van Jacques Overgaauw nieuw in de jury. "Het is mooi om te zien met hoeveel passie en talent jonge auteurs zich op ons vakgebied doen gelden. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Het is een voorrecht om als jurylid een bijdrage te mogen leveren aan het stimuleren van jonge auteurs en het onder de aandacht brengen van hun werk."

Stevens kent het klappen van de zweep inmiddels. Hij noemt het jureren 'fascinerend', maar het continue op de weegschaal leggen van de auteurs en hun publicaties vindt hij niet gemakkelijk. Dit jaar is het aantal jonge schrijvende fiscalisten opnieuw toegenomen. De jury, waarvan ook Jeroen Knuist en Allard Lubbers deel uitmaken, boog zich over 146 publicaties in diverse Wolters Kluwer vakbladen, zoals WFR, Vakstudienieuws en FED. De Stevensprijs staat voor het enthousiasmeren van jonge fiscale auteurs. Die missie is geslaagd. Kwamen vorig jaar 70 jonge auteurs in aanmerking, dit jaar zijn het er maar liefst 84.

Reacties fiscale wereld

Ook uit de fiscale wereld komen steeds meer reacties. "Veel fiscale experts, waaronder hoogleraren en leidinggevenden, dragen kandidaten aan", vertelt Koopman.

Opvallend is dit jaar de enorme stijging van het aantal voorkeursreacties. Koopman: "We hebben nu al bijna 550 reacties ontvangen. Dat waren er vorig jaar zo’n 200. Dat bewijst dat de fiscale wereld de prijs en het nominatietraject actief meebeleeft".

"De voorkeursreacties nemen we mee", zegt Stevens. "Al blijft de keuze voor de uiteindelijke winnaar een beslissing van de jury. De prijs mag niet afhankelijk worden van het netwerk van de kandidaten. Maar enkele prikkelende opmerkingen uit de voorkeursreacties nemen we wel mee in de juryrapporten."

Winnaar?

Voor de Stevensprijs 2018 zijn vier jonge fiscalisten genomineerd: Maiko van Bakel, Simon Cornielje, Claire Hofman en Matthijs van der Wulp. Voor alle 84 kandidaten geldt dat zij het talent hebben om fiscaliteit al schrijvend toegankelijk te maken voor een breder publiek. De vier genomineerden onderscheiden zich echter door hun wetenschappelijke degelijkheid, hun vaktechnische creativiteit en hun betrokkenheid bij de fiscale praktijk, aldus de jury.

Maar wie is de winnaar? Stevens: "Zijn de publicaties kritisch en onafhankelijk en conceptueel breed? Komt duidelijk naar voren dat belastingwetenschap een gedragswetenschap is? Is er vol passie en praktisch geschreven? Inspireert een publicatie andere jonge fiscalisten tot schrijven? Al deze punten bepalen wie de uiteindelijke winnaar is." In januari komt de jury nog één keer bij elkaar om een definitief oordeel te vellen. Voor het publiek blijft de winnaar nog even geheim. Pas op vrijdagmiddag 25 januari is duidelijk wie van de prestigieuze Stevensprijs 2018 in ontvangst mag nemen.

------------------------------

Stevensprijs

Op vrijdag 25 januari 2019 reikt Wolters Kluwer voor de vierde keer de Stevensprijs uit. Deze jaarlijks terugkerende prijs is vernoemd naar prof. dr. L.G.M. Stevens. De prijs wordt uitgereikt aan de jonge fiscale auteur die er in slaagt moeilijke fiscale materie op een eenvoudige en heldere manier te beschrijven.

De prijsuitreiking bijwonen?

Bent u benieuwd wie er wint en bent u werkzaam in de fiscaliteit? Dan bent u van harte welkom op de prijsuitreiking op 25 januari. Schrijf u hier gratis in.

Bron: Wilma van Hoeflaken

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Carrousel: Carrousel

  515
Gerelateerde artikelen